Hamdden Sir BenfLeisureHamdden Sir Benfrol HamudenYdych chi'nedrych arYdychtchinOfalwrYdych chi'n gofalu am rywun 18+ oed? Ydych chi'n Ofalwr di-dâl?Hoffech chi gael amser i fynd i nofio, mynd i ddosbarth ffitrwydd,mynd i'r gampfa, neu ymlacio a chael paned?Os felly, beth am ymuno å ni yn eich canolfan hamdden leol.Dydd Mawrth 9.30am-11.30am Ystafell Ffitrwydd9.30am 11.30am9.30am 11.30am9.30am 10.30am10.30am 11.30am10.00am 11.00am11.00am 12.00pm11.00am- 12.00pm12.00pm - 1.00pm11.00am 1.00pm7.00pm-9.00pm7:15pm-8.00pmpm8.00pm-9.00pm2:30pm-3:30pmCanolfan HamddenHwlfforddPwll Nofi(2m yn unig)Pwmpio'r CorffFfitrwydd bocsioSbinioDydd laum-1pmCadw'n Heini'n HamddenolCanolfan HamddenAberdaugleddauBadmintornNofioYstafell FfitrwyddYstafell FfitrwyddNofio i'r CyhoeddFfitrwydd Beiciau SbinNofio mewn LonyddDydd Llun 7pm-9pmCanolfan Hamdden7:15pm 8:15AbergwaurnDydd Mawrth 2:30pm-4:30pm PilatYstafel Ffitrwydd2:30pm -4Canolfan Hamdden Dydd Gwener 12pm-2pmDinbych-y-pysgodYstafell Ffitrwydd12.00pm -2.00pm12.00pm 1.00pm12.15pm 12.45pm6.00pm-8.00pm6.35pm-7.35pm6.45pm 7.45pm7.00pm-8.00pmi (Pwl 6.15pm -7.15pmFy Meic (Selclo dan do)Dydd Mawrth 6pm-8pmYstafell FfitrwyddPwmpio'r CorffHllT a Chraidd y CorffSpinOedolion Canolradd/HyfforddiNofio mewn LonyddCanolfan HamddenPenfro7.15pm-80 6 Chwefror tan 9 Ebrill 2018 yn unig, galiwn gynnig gweithgareddau wediu cynnal ar gyfer y person yr ydychchi'n gofalu amdanyn nhw yn y Ganolfan Hamdden. Bydd y gweithgareddau'n cael eu trefnu gan staff y ganolfanhamdden, ond bydd hefyd cymorth gan Croesffyrdd Hafal i'r person yr ydych chi'n gofalu amdano, fel y gallwchchi ymlacio neu wneud ymarfer corff gan wybod bod eich anwylyd hefyd yn cael hwyl mewn amgylchfyd diogel.Y cyfan yr ydym yn ei ofyn yw bod gennych chi'r gofalwr aelodaeth 'Pasbort i Hamdden' sy'n costio £10 y misneu £100 am y flwyddyn. Serch hynny, mae gennym nifer cyfyngedig o aelodaeth 'Pasbort i Hamdden' i'wcynnig AM DDIM i ofalwyr sy'n dymuno cymryd mantais o'r rhaglen weithgareddau yma, ar sail cyntaf ir felinMae lleoedd yn gyfyngedig a gellir eu harchebu o flaen llaw, fellyffoniwch eich canolfan hamdden nawr i gadw lle i chi a'ch anwylyd.Rhaid i ofalwyr fod å Cherdyn Adnabod Goffalwyr i fod yn gymwys ar gyfer y Pasbort i Hamdden.Am ragor o wybodaeth ar sut i gael eich un chi, cysylltwch å Gwasanaeth Cymorth a GwybodaethGofalwyr Sir Benfro ar 01437 611002 neu pciss@crossroadsmww.org.ukwww.sir-benfro.gov.uk/hamdden

Date: 07 February 2018

Expired Ad

This ad expired on
09 March 2018 (162 days ago)
more_vert

Pembrokeshire County Council

Public Services / Government Office

Call
Call 01437 764551
Directions
Get directions to this
location on Google Maps.
Website
Open website
in new tab.

Text

Hamdden Sir Benf Leisure Hamdden Sir Benfro l Hamuden Ydych chi'n edrych ar YdychtchinOfalwr Ydych chi'n gofalu am rywun 18+ oed? Ydych chi'n Ofalwr di-dâl? Hoffech chi gael amser i fynd i nofio, mynd i ddosbarth ffitrwydd, mynd i'r gampfa, neu ymlacio a chael paned? Os felly, beth am ymuno å ni yn eich canolfan hamdden leol. Dydd Mawrth 9.30am-11.30am Ystafell Ffitrwydd 9.30am 11.30am 9.30am 11.30am 9.30am 10.30am 10.30am 11.30am 10.00am 11.00am 11.00am 12.00pm 11.00am- 12.00pm 12.00pm - 1.00pm 11.00am 1.00pm 7.00pm-9.00pm 7:15pm-8.00pm pm 8.00pm-9.00pm 2:30pm-3:30pm Canolfan Hamdden Hwlffordd Pwll Nofi(2m yn unig) Pwmpio'r Corff Ffitrwydd bocsio Sbinio Dydd laum-1pm Cadw'n Heini'n Hamddenol Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Badmintorn Nofio Ystafell Ffitrwydd Ystafell Ffitrwydd Nofio i'r Cyhoedd Ffitrwydd Beiciau Sbin Nofio mewn Lonydd Dydd Llun 7pm-9pm Canolfan Hamdden 7:15pm 8:15 Abergwaurn Dydd Mawrth 2:30pm-4:30pm Pilat Ystafel Ffitrwydd 2:30pm -4 Canolfan Hamdden Dydd Gwener 12pm-2pm Dinbych-y-pysgod Ystafell Ffitrwydd 12.00pm -2.00pm 12.00pm 1.00pm 12.15pm 12.45pm 6.00pm-8.00pm 6.35pm-7.35pm 6.45pm 7.45pm 7.00pm-8.00pm i (Pwl 6.15pm -7.15pm Fy Meic (Selclo dan do) Dydd Mawrth 6pm-8pm Ystafell Ffitrwydd Pwmpio'r Corff HllT a Chraidd y Corff Spin Oedolion Canolradd/Hyfforddi Nofio mewn Lonydd Canolfan Hamdden Penfro 7.15pm-8 0 6 Chwefror tan 9 Ebrill 2018 yn unig, galiwn gynnig gweithgareddau wediu cynnal ar gyfer y person yr ydych chi'n gofalu amdanyn nhw yn y Ganolfan Hamdden. Bydd y gweithgareddau'n cael eu trefnu gan staff y ganolfan hamdden, ond bydd hefyd cymorth gan Croesffyrdd Hafal i'r person yr ydych chi'n gofalu amdano, fel y gallwch chi ymlacio neu wneud ymarfer corff gan wybod bod eich anwylyd hefyd yn cael hwyl mewn amgylchfyd diogel. Y cyfan yr ydym yn ei ofyn yw bod gennych chi'r gofalwr aelodaeth 'Pasbort i Hamdden' sy'n costio £10 y mis neu £100 am y flwyddyn. Serch hynny, mae gennym nifer cyfyngedig o aelodaeth 'Pasbort i Hamdden' i'w cynnig AM DDIM i ofalwyr sy'n dymuno cymryd mantais o'r rhaglen weithgareddau yma, ar sail cyntaf ir felin Mae lleoedd yn gyfyngedig a gellir eu harchebu o flaen llaw, felly ffoniwch eich canolfan hamdden nawr i gadw lle i chi a'ch anwylyd. Rhaid i ofalwyr fod å Cherdyn Adnabod Gof falwyr i fod yn gymwys ar gyfer y Pasbort i Hamdden. Am ragor o wybodaeth ar sut i gael eich un chi, cysylltwch å Gwasanaeth Cymorth a Gwybodaeth Gofalwyr Sir Benfro ar 01437 611002 neu pciss@crossroadsmww.org.uk www.sir-benfro.gov.uk/hamdden